در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تنکابن

پنجشنبه 23 مرداد 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تنکابن

  ساعت

  22:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  605,000 ریال

  544,500 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، تردد از آزاد راه تهران شمال-رمک طالشی