در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تنکابن

پنجشنبه 8 خرداد 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تنکابن

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  605,000 ریال

  544,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تنکابن

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  605,000 ریال

  544,500 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تنکابن

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  605,000 ریال

  544,500 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تنکابن

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  605,000 ریال

  544,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تنکابن

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  605,000 ریال

  544,500 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رامسر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع