در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رامسر

پنجشنبه 23 مرداد 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رامسر

  ساعت

  22:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  620,000 ریال

  558,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، تردد از آزاد راه تهران شمال-رمک طالشی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رامسر

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  620,000 ریال

  558,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، تردد از ازاد راه تهران شمال-رمک-طالشی