در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

يکشنبه 5 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  تخت شو اینترنت رایگان(دیوانبیگی/افراز)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  تخت شو/خوش طینت
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  تخت شو اینترنت رایگان(خوش طینت/نقی لو)رزروبلیط09125786560
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  357,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  تخت شو اسکانیا مارال بیست و پنج نفره با پذیرایی و اینترنت
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  376,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  تخت شو اسکانیا مارال بیست و پنج نفره با پذیرایی و اینترنت
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  تخت شو بیست و پنج نفره اسکانیا مارال با پذیرایی و اینترنت