در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

شنبه 30 تیر 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  06:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  تخت شو مارال اینترنت رایگان
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  07:15

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  درسا مانیتور دار اینترنت رایگان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)خیراندیش
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شبستر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 38

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  کلاسیک جفت صندلی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:14

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  تخت شو مارال اسکانیا صفر با پذیرایی واینترنت رایگان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  تخت شو مارال اسکانیا صفر با پذیرایی و اینترنت