در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

سه‏ شنبه 3 مهر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 29

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مرند می باشد
  توضیحات:
  ترمینال مرند(اینترنت رایگان حاج احمدارشادی/قرنی)رزرو09125786560
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  20:31

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تخت شو رویال
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 34

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  کلاسیک جفت صندلی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مرند می باشد
  توضیحات:
  ترمینال مرند(اینترنت رایگان حاج احمدارشادی/قرنی)
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  376,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  اینترنت رایگان(vip)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان(تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  تخت شو مان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی/ تخت شو)رزروبلیط 09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:29

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  تخت شو بدون دور میدان ازادی با پذیرایی و اینترنت
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  مانیتورداراینترنت رایگان (رزرو09125786560)
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  تخت شو اسکانیا مارال با پذیرایی و اینترنت رایگان