در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مرند

سه‏ شنبه 3 مهر 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مرند

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 29

  توضیحات:
  ترمینال مرند(اینترنت رایگان حاج احمدارشادی/قرنی)رزرو09125786560
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 34

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  کلاسیک جفت صندلی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مرند

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  ترمینال مرند(اینترنت رایگان حاج احمدارشادی/قرنی)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان(تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی/ تخت شو)رزروبلیط 09125786560
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  مانیتورداراینترنت رایگان (رزرو09125786560)