در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مرند

دوشنبه 29 مهر 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  07:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  584,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  تخت شو(صبح رو میباشد/رزرو دیوانبیگی09035287060)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی، تخت شو/دیوانبیگی/حیدرآبادی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی، تخت شو/دیوانبیگی /قزنوی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  تخت شو/میرجوادموسوی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  657,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی، تخت شو/حاج رحیم خوش طینت