در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مرند

يکشنبه 5 اسفند 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  488,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  488,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  488,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  488,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  488,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)رزروبلیط09125786560