در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مرند

شنبه 30 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)خیراندیش
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 38

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  کلاسیک جفت صندلی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  اینترنت رایگان