در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مرند

سه‏ شنبه 6 آبان 1399
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  875,000 ریال

  612,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، مانیتوردار
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  875,000 ریال

  612,500 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، مانیتوراختصاصی/هماهنگی 09125786560
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  875,000 ریال

  612,500 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  656,250 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  656,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  612,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  612,500 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  875,000 ریال

  612,500 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  875,000 ریال

  612,500 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مرند

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  875,000 ریال

  612,500 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، مانیتوراختصاصی/هماهنگی09125786560