در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شبستر

شنبه 28 دی 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  شبستر

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی