در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

دوشنبه 28 بهمن 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  654,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، تخت شواینترنت رایگان رزروبلیط09125786560
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  654,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، تخت شواینترنت رایگان/رزروبلیط09125786560
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، تخت شو