در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

پنجشنبه 12 تیر 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع