در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

شنبه 30 تیر 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)خیراندیش
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  380,000 ریال

  304,000 ریال

  صندلی خالی : 38

  توضیحات:
  کلاسیک جفت صندلی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  اینترنت رایگان (تخت شو)
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  اینترنت رایگان