در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

جمعه 30 فروردین 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی(تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی (قزنوی /تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  اینترنت رایگان(تخت شو)رزروبلیط09125786560
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  اینترنت رایگان(حکیمی /تخت شو)رزروبلیط09125786560