در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

سه‏ شنبه 6 آبان 1399
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  925,000 ریال

  647,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، مانیتوردار
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  925,000 ریال

  647,500 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، مانیتوراختصاصی/هماهنگی 09125786560
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  925,000 ریال

  647,500 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  امکانات سرویس: اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  786,250 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  647,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  647,500 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  امکانات سرویس: اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  925,000 ریال

  647,500 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  امکانات سرویس: اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  925,000 ریال

  647,500 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان/هماهنگی09125786560
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  925,000 ریال

  647,500 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، مانیتوراختصاصی/هماهنگی09125786560