در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سلماس

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سلماس

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  544,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سلماس

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  576,000 ریال

  صندلی خالی : 19