در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مهاباد (آذربایجان غربی )

شنبه 30 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اشنویه می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  شام رایگان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مهاباد (آذربایجان غربی )

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 22