در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

نقده

يکشنبه 26 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  نقده

  ساعت

  17:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 3

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
  توضیحات:
  مانیتور دار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  نقده

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 4

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
  توضیحات:
  مانیتور دار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  نقده

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  730,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
  توضیحات:
  مانیتور دار/شام رایگان/خضری