در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اشنویه

شنبه 30 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اشنویه

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اشنویه

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اشنویه

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  700,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پیرانشهر می باشد
  توضیحات:
  مانیتوردار