در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنندج

يکشنبه 26 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو اینترنت رایگان
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 25