در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنندج

پنجشنبه 8 خرداد 1399
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  632,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  632,000 ریال

  صندلی خالی : 25