در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنندج

سه‏ شنبه 6 آبان 1399
روز بعد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی، 09122151966
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  592,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی، 09122151966
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی، 09122151966
 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  14:35

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  592,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی، 09122151966
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  790,000 ریال

  553,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، مانیتوردار