در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

همدان

شنبه 28 دی 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  09:44

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  432,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  درسا مانیتور دار 09122151966
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  432,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی، درسا مانیتوردار درسا مانیتور دار 09122151966
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  432,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی، درسا مانیتوردار 09122151966
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  432,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  مان مانیتور دار 09122151966
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  432,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  مان مانیتور دار 09122151966
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، اسکانیا مانیتور دار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  همدان

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، اسکانیا مانیتور دار