در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

دوشنبه 28 مرداد 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  07:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  675,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  تخت شو تلفن رزرو 09126187046
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  620,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تلفن رزرو 09126187046
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توضیحات:
  تخت شو -تلفن رزرو09126187046
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  تخت شو