در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

سه‏ شنبه 6 آبان 1399
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  07:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  905,000 ریال

  724,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  امکانات سرویس: اینترنت، تخت شو تلفن رزرو ایران پیمان 09126187046
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تلفن رزرو ایران پیمان 09126187046
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  905,000 ریال

  633,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو تلفن رزرو ایران پیمان 09126187046
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  905,000 ریال

  724,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  905,000 ریال

  724,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  905,000 ریال

  633,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  905,000 ریال

  633,500 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، درسا مانیتوردار