در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

پنجشنبه 22 آذر 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  تخت شو. مانیتور دار