در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

شنبه 28 دی 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  07:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  تخت شو -تلفن رزرو ایران پیمان 09126187046
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  11:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  620,000 ریال

  496,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  تخت شو - تلفن رزرو ایران پیمان 09126187046
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  637,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  دورسا/مانیتوردار/ازجاده سرچم
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  750,000 ریال

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی، تخت شو درسا مانیتوردار