در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

جمعه 30 فروردین 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  416,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توضیحات:
  ساسان نجفی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  09:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  حسین صادقی نمین
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  11:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  416,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توضیحات:
  حامد تکریمی نمین
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  بهنام مولائی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  درسا تخت شو مانیتور دار