در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

يکشنبه 5 اسفند 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  07:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  نمین-عنبران
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  416,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  درسا تخت شو مانیتوردار