در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خلخال

شنبه 28 دی 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خلخال

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  370,000 ریال

  333,000 ریال

  صندلی خالی : 35

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خلخال

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  370,000 ریال

  333,000 ریال

  صندلی خالی : 33

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی