در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خلخال

سه‏ شنبه 6 آبان 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خلخال

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  445,000 ریال

  378,250 ریال

  صندلی خالی : 38

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خلخال

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  445,000 ریال

  378,250 ریال

  صندلی خالی : 35

 • 25% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خلخال

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  592,500 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  تخت شو 25نفره