در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خلخال

يکشنبه 5 خرداد 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خلخال

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  310,000 ریال

  279,000 ریال

  صندلی خالی : 35

  توضیحات:
  شهرام بدلی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خلخال

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  310,000 ریال

  279,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  جاده سرچم