در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خلخال

پنجشنبه 8 خرداد 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خلخال

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  445,000 ریال

  400,500 ریال

  صندلی خالی : 38

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خلخال

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  445,000 ریال

  400,500 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی