در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کلور

پنجشنبه 8 خرداد 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کلور

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کلور

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 38

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خلخال می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کلور

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خلخال می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی