در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گرگان

شنبه 28 دی 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  430,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  565,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  310,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Benz O500 2+1

  قیمت

  565,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی