در حال بارگذاری ...

روز قبل

رشت

تهران

يکشنبه 26 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 6

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:10

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 6

 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:55

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 31