در حال بارگذاری ...

روز قبل

رشت

تبریز

شنبه 30 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  رشت

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توجه:
  بین راهی و با سرویس رشت به ارومیه می باشد
 • از پایانه

  رشت

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  555,000 ریال

  صندلی خالی : 6