در حال بارگذاری ...

روز قبل

خوی

تهران

دوشنبه 28 آبان 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  خیراندیش (دیوان بیگی )
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 42

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 26

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 24