در حال بارگذاری ...

روز قبل

خوی

تهران

سه‏ شنبه 19 فروردین 1399
روز بعد
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  ماسک و دستکش رایگان به مسافرین ارائه میگردد
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  ماسک و دستکش رایگان به مسافرین ارائه میگردد
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  ماسک و دستکش رایگان به مسافرین ارائه میگردد