در حال بارگذاری ...

روز قبل

خوی

تهران

سه‏ شنبه 3 مهر 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  576,000 ریال

  صندلی خالی : 6

 • 7% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  380,000 ریال

  353,400 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  ورزکاری
 • 19% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  518,400 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  دیوان بیگی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  576,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  نقی لو -خوش طینت