در حال بارگذاری ...

روز قبل

خوی

تهران

چهارشنبه 5 آذر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  1,170,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان (04436250781)
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  1,170,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان (04436250781)
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  1,170,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان (04436250781)قزنوی
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  1,170,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان (04436250781)
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  1,170,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، بسته بهداشتی رایگان (04436250781)معصومی
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:40

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  1,170,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع