در حال بارگذاری ...

روز قبل

خوی

تهران

يکشنبه 26 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  دیوان بیگی(با پذیرایی رایگان )
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  حکیمی (با پذیرایی رایگان )
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  افراز (دیوان بیگی )(با پذیرایی رایگان )
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  خوش طینت(با پذیرایی رایگان )