در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

دوشنبه 28 مرداد 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  756,000 ریال

  604,800 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، اسکانیاتخت شو25صندلی جدید T.33813775
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  756,000 ریال

  680,400 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، اسکانیا تخت شو25صندلی جدید
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  756,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، اسکانیاDORSAتخت شومانیتوردار25صندلی مجهزبهWIFIواینترنت وشارژرUSS T.33813775