در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

يکشنبه 5 اسفند 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  اسکانیا تخت شو 25 صندلی جدید T. 09372561839
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  528,000 ریال

  422,400 ریال

  صندلی خالی : 30

  توضیحات:
  اسکانیا تک صندلی VIP جدید T.09194032686
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  535,500 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  اسکانیا DORSAتخت شومانیتوردار25صندلی مجهزبهWIFIواینترنت09148394697