در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

پنجشنبه 22 آذر 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  اسکانیا درسا VIP جدید- تخت شو مانیتوردار 25 صندلی - مجهزبه WIFI
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  اسکانیا VIP جدید- تخت شو 25 صندلی